حضور فیدار قارچ رویان جوان در اولین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش بنیان و مردم

حضور فیدار قارچ رویان جوان تولیدکننده قارچ گانودرما لوسیدم در نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش بنیان

حضور در اولین نمایشگاه ملی فناوری‌های دانش بنیان و مردم در گذرگاه بلوار کشاورز تهران با هدف ترویج فناوری‌های دانش بنیان تابستان 98.

مصاحبه با برنامه درشهر و شبکه ایران کالا در روز دوم نمایشگاه و توضیحاتی در مورد فعالیت‌های پژوهشی و تولیدات شرکت فیدار قارچ رویان جوان