تقویت سیستم ایمنی

گانودرما لوسیدم می تواند در بالا بردن سطح ایمنی بدن مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیقاتی که از یک بیمار با تومور پیشرفته انجام شده، گانودرما لوسیدم برای مصرف سی روز تجویز و نتیجه مثبت قابل توجهی در بالا رفتن سطح ایمنی داشته به طوری که مقدار لنفوسیتهای تی  بالا رفته و مقدارسی دی 8  پایین آمده است و بیمار تآثیرات جانبی کمتری در مقایسه با شیمی درمانی و پرتو درمانی تجربه کرده است. تحقیقات نشان داده است که مصرف روزانه گانودرما لوسیدم سطح آنتی اکسیدان بدن را بالا می برد.