سلامت قلبی و عروقی

گانودرما لوسیدم قرن هاست که برای افرادی که از استرس و آنژین رنج میبرند تجویز می شود، تحقیقات در چین نشان میدهد گانودرما لوسیدم گردش خون را ترویج می دهد و مصرف اکسیژن در عضلات قلب را کاهش می دهد. دانشضمندان ژاپنی نیز به چنین نتایجی دست یافته اند و این تآثیرات را منتسب به زنجیره ای از اسید های متعلق به “تریترپن ها” می دانند، یک گروه از ترکیبات طبیعی شناخته شده در کاهش فشار خون، پایین آورنده کلسترول و بر طرف کننده خون لختگی.

تحقیقات روسیه به تازگی نشان می دهد گانودرما لوسیدم توانایی قابل توجهی در پیشگیری از ایجاد پلاکت در دیواره های عروق می شود.