قارچ گانودرما

“گانودرما لوسیدم” نام گیاه شناسی یک قارچ معروف است که عموماً به نام لینگژی میشناسند، که محبوبیت آن در طب چینی به بیش از دو هزار سال می رسد و اغلب با نام “قارچ جاودانگی” خطاب میشود و اکنون استقبال ار آن در غرب، روز به روز بیشتر می شود.

گانودرما لوسیدم به دلیل وجود خواص گوناگون پزشکی در حال مشهور شدن میباشد و وقتی به صورت مکمل غذایی مورد استفاده قرار میگیرد تآثیرات آنتی اکسیدانی دارد.