مفتخریم سال گذشته در چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی حضور داشتیم، امید اینکه در سال های آتی نیز بتوانیم کنار شما و با همراهی شما با اقداماتی بزرگتر و پر نقش تر حضور داشته باشیم.