پیشگیری از سرطان

اثبات شده که گانودرما لوسیدم مصونیت را بالا برده و در برابر تکثیر سلولهای سرطانی، مبارزه میکند. بعضی تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده است گانودرما لوسیدم از وقوع متازتاز نیز جلوگیری کرده و از انتقال سلولهای سرطانی از عضوی به عضو دیگر جلوگیری میکند.

مکانیزمی که این قارچ برای مقابله با سلولهای سرطانی دارد هنوز شناخته نشده است، اما به نظر می رسد که آنها در مراحل مختلف بیماری سرطان تآثیر مثبتی دارند و در درمان کمکی سرطان مورد استفاده قرار میگیرد، که به این معنی است که سلامتی را بهبود می بخشد وقتی که همزمان با دارو برای  درمان سرطان سینه، هپاتیت، سندرم خستگی و سرطان پروستات مورد استفاده قرار میگیرد.