استقبال گرم مردم از ششمین نمایشگاه خشکبار، زعفران و گیاهان دارویی واقع در نمایشگاه بین‌المللی تهران ‌پاییز ۹۸.